بیمار آقای ٧٠ ساله‌است که به‌دنبال افتادن دچار درد و محدودیت حرکتی در قسمت شانه شده است که با تشخیص پارگی تاندون روتاتور کاف شانه، توسط دکتر فرشید راعی متخصص آرتروسکوپی در تهران عمل جراحی آرتروسکوپی شانه، ترمیم تاندون روتاتور کاف و آکرومیوپلاستی انجام شد.

بیمار جوان ۳۰ ساله‌است که با ورزش بادی بیلدینگ دچار درد و تورم در مسیر عضله بایسپس جلوی شانه شده‌اند و توسط دکتر فرشید راعی متخصص آرتروسکوپی در تهران عمل ترمیم ضایعه SLAP ( کندگی محل چسبیدن تاندون بایسپس از قسمت فوقانی گلنویید) به روش آرتروسکوپی انجام شد.

بیمار جوان ۱۸ ساله‌است که مشکل دررفتگی مکرر کشکک زانو دارد که بالای ۶ الی ۷ بار کشکک زانویشان دچار دررفتگی شده است. دکتر فرشید راعی متخصص ارتوپد در تهران؛ جراحی را با استفاده از بازسازی لیگامان مدیال پاتلوفمورال با کمک تاندون چهار سر رانی انجام داده‌اند.

بیمار جوان ۲۰ ساله‌ است که مشکل دررفتگی مکرر شانه دارد و بالای ۲۰ بار شانه دچار دررفتگی شده است. دکتر فرشید راعی متخصص آرتروسکوپی در تهران؛ جراحی آرتروسکوپی شانه، ترمیم ضایعه بانکارت (Labrum)، ضایعهSLAP و ضایعه Hill SACKS را با استفاده از آرتروسکوپی انجام داده‌اند.

بیمار جوان ۲۶ ساله‌ است که مشکل ترومای زانو دارد و دچار دررفتگی مکرر زانو به دلیل پارگی رباط ACL است. دکتر فرشید راعی متخصص آرتروسکوپی در تهران؛ عمل بازسازی رباط صلیبی قدامی را به روش آرتروسکوپی انجام داده‌اند.

وقتی مفصل زانو دچار آسیب می‌شود بیمار درد و التهاب زیادی را تجربه خواهد کرد. گاهاً آسیب‌ها به قدری است که مفاصل کارایی خود را از دست می‌دهند. در این حالت جراح قسمت‌های آسیب‌دیده و غضروف‌ها را از بدن خارج و مفصل مصنوعی جدید را جایگزین می‌کند که به این عمل آرتروپلاستی زانو گفته می‌شود. در این ویدئو دکتر فرشید راعی متخصص ارتوپد در تهران؛ عمل آرتروپلاستی زانو را انجام داده‌اند.

بیمار آقای ۶۵ ساله است که به‌دنبال دررفتگی شانه دچار پارگی لابروم و ضایعه بانکارت استخوانی در انترواینفریور گلنویید و پارگی تاندون ساب اسکاپولاریس و پارگی سوپرا اسپایناتوس شده که تحت عمل جراحی آرتروسکوپی شانه و ترمیم ضایعات فوق قرار گرفته است.