درمان‌های ارائه شده توسط دکتر فرشید راعی به شرح ذیل می‌باشد:

_

درمان‌های مرتبط با زانو

_
_

درمان‌های مرتبط با شانه

_

دکتر فرشید راعی

  • جراح و متخصص استخوان و مفاصل
  • دوره تکمیلی شانه و زانو از فرانسه
  • آرتروسکوپی و آرتروپلاستی شانه و زانو
  • تروماهای ورزشی
  • ارتوپدی اطفال

دکتر فرشید راعی

  • جراح و متخصص استخوان و مفاصل
  • دوره تکمیلی شانه و زانو از فرانسه
  • آرتروسکوپی و آرتروپلاستی شانه و زانو
  • تروماهای ورزشی
  • ارتوپدی اطفال
_

درمان

_

درمان

بازسازی لیگامانی زانو از جمله بازسازی رباط صلیبی

تعویض مفصل زانو

اصلاح و بازسازی دررفتگی زانو و کشکک

اصلاح انحرافات زانو از جمله زانو پرانتزی

ترمیم منیسک به روش آرتروسکوپی زانو

انجام عمل‌های جراحی آرتروسکوپی زانو

آرتروسکوپی شانه

اصلاح و درمان دررفتگی مکرر شانه به روش آرتروسکوپی

ترمیم پارگی‌ تاندون‌های روتاتور کاف شانه به روش آرتروسکوپی

درمان شکستگی‌ها و دررفتگی‌های شانه

تعویض مفصل شانه

_

ویدئوهای کاربردی

_

ویدئوهای کاربردی

_

جدیدترین مطالب را بخوانید...

_

جدیدترین مطالب را بخوانید...

تماس با ما