دکتر فرشید راعی
جستجو
Close this search box.

بایگانی آرتروسکوپی

آرتروسکوپی شانه یا جراحی باز شانه؟
آرتروسکوپی

آرتروسکوپی شانه یا جراحی باز شانه؟

آسیب‌های وارد شده به شانه در موارد خفیف و جزئی می‌توانند با استراحت، انجام حرکات ورزشی و فیزیوتراپی و… درمان و مهار شوند. در صورتی‌