دکتر فرشید راعی
Search
Close this search box.

بایگانی آسیب های ورزشی

تصویر شاخص زانو درد تردمیل
آسیب های ورزشی

آیا تردمیل باعث زانو درد می‌شود؟

تردمیل ممکن است در برخی موارد باعث زانو درد شود، اما این وابسته به عوامل مختلفی مانند شرایط فیزیکی فرد، تنظیمات تردمیل، فرم صحیح حرکت