دکتر فرشید راعی
Search
Close this search box.

بایگانی دکتر فرشید راعی

وبلاگ

آرتروسکوپی شانه چیست؟

تنفس در زندگی شخصی و حتی تجاری می تواند نقش یک معامله گر را داشته باشد. خوشبو کننده های تنفسی مانند آب نبات ها شاید بوی بد را پنهان کنند ولی مشکل اصلی را درمان نمی کنند.

آسیب های ورزشی در شانه
وبلاگ

آسیب‌های ورزشی در شانه

در اکثر اوقات، مردم برخی امور روزمره و اساسی بهداشت دهان و دندان را نادیده می گیرند ، که باید آموزش داده شود. تمرین عادات سالم مانند این موارد مطمئناً به شما کمک می کند تا از چنین موارد نامطبوع مانند بوی بد دهان در صبح یا پوسیده شدن دندان ها خودداری کنید.

عوامل ایجاد آرتریت
وبلاگ

عوامل ایجاد آرتریت

در اکثر اوقات، مردم برخی امور روزمره و اساسی بهداشت دهان و دندان را نادیده می گیرند ، که باید آموزش داده شود. تمرین عادات سالم مانند این موارد مطمئناً به شما کمک می کند تا از چنین موارد نامطبوع مانند بوی بد دهان در صبح یا پوسیده شدن دندان ها خودداری کنید.