دکتر فرشید راعی 

متخصص ارتوپدی در تهران با بیش از 15 سال سابقه تخصصی پزشکی و تجارب ارزشمند در زمینه درمان بیماری‌های استخوان و مفاصل، شانه و زانو خدمات زیر را به شما عزیزان ارائه می‌دهند:

خدمات مرتبط با زانو
 • بازسازی لیگامانی زانو از جمله بازسازی رباط صلیبی قدامی و خلفی
 • تعویض مفصل زانو
 • اصلاح و بازسازی دررفتگی زانو و کشکک
 • اصلاح انحرافات زانو از جمله زانو پرانتزی و زانو ضربدری
 • ترمیم منیسک به روش آرتروسکوپی زانو
 • انجام عمل‌های جراحی آرتروسکوپی زانو
 • آرتروسکوپی شانه
 • اصلاح و درمان دررفتگی مکرر شانه به روش آرتروسکوپی
 • ترمیم پارگی‌ تاندون‌های روتاتور کاف شانه به روش آرتروسکوپی
 • درمان شکستگی‌ها و دررفتگی‌های شانه
 • تعویض مفصل شانه
خدمات مرتبط با شانه